ครบ 250 บทความ เศษหนึ่งส่วนสี่ของพัน

ครบ 250 บทความ เศษหนึ่งส่วนสี่ของพัน

ผ่านมา 9 เดือนของ raremeat-blog จำนวนบทความก็มาถึง เศษหนึ่งส่วนสี่ของหนึ่งพัน ดูเหมือนเป็นก้าวที่ยาวไกล แต่ก็ยังห่างกับความตั้งใจของผมนัก ในการครบรอบครั้งนี้ มีอะไรเกิดขึ้นเยอะมาก นี่เป็นบทความสรุปสิ่งที่เกิดขึ้น

 • มีการเพิ่ม mini Review สำหรับเนื้อที่มีคุณภาพปานกลางหรือต่ำ แนะนำได้แต่ไม่อยากเสียเวลาเขียนมาก สั้นๆได้ใจความ
 • Best Of จัดอันดับยอดเยี่ยม มีแล้ว 3 บทความ
 • มีการให้หัวใจ โดยเป็นคะแนน (my score + quality) / 2 คะแนนเต็ม 5 ดวง
 • เพิ่มระบบ Rating & Understanding Level เพื่อเป็นการแนะนำความเหมาะสมต่อเนื้อชิ้นนั้นๆ
 • เพิ่ม a recommend list เพื่อเป็นการแนะนำแยกความยอดเยี่ยมด้านต่างๆ
 • สรุปปริมาณแยกตาม Category (ตัวหนาคือหัวข้อที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในรอบนี้)
  • anime (27)
   • anime film (13)
   • anime series (14)
  • games (9)
  • movie (229)
   • asian (92)
    • bollywood (25)
    • chinese (14)
     • chinese mainland (3)
     • hong kong (5)
     • taiwanese (6)
    • japanese (39)
    • korean (7)
    • middle-east (3)
     • iranian (3)
    • south-east asia (4)
     • thai (4)
   • documentary (7)
   • european (79)
    • british (14)
    • french (20)
    • german (9)
    • italian (16)
    • polish (1)
    • scandinavian (8)
     • norwegian (1)
     • swedish (7)
    • spanish (3)
   • hollywood (56)
   • silent film (19)
   • soviet union (10)
    • armenian (1)
    • georgian (1)
    • russian (8)
  • music (12)
   • ballet (1)
   • classic (10)
   • opera (1)
 • แยกตามประเภทบทความ
  • best of (3)
  • greet (5)
  • knowledge (12)
  • mini review (6)
  • review (223)
 • แยกตาม quality
  • RARE-GENDARY (124)
  • SUPERB (88)
  • THUMB UP (30)
  • UNDERESTIMATE (7)
  • WORST (1)
 • แยกตาม my score
  • FAVORI (50)
  • L0VE (80)
  • LIKE (80)
  • SO-SO (27)
  • WASTE (13)
 • เพิ่มประเภท a recommend list
  • EAT IT BEFORE DIE (61)
  • rare CINEMATOGRAPHY (125)
  • rare EDITED (94)
  • rare PERFORMANCE (138)
  • rare SONG (49)
  • rare SOUNDTRACK (79)
  • rare SPECIAL EFFECT (27)
  • rare STORY (143)
  • rare VISUAL EFFECT (24)
 • แยกตาม Rating
  • G-Rated (27)
  • PG (48)
  • PG-13 (81)
  • PG-15 (61)
  • R-Rated (20)
  • NC-17 (1)
 • แยกตาม Understanding Level
  • amateur (53)
  • beginner (62)
  • intermediate (83)
  • professional (23)
  • veteran (17)

ยังเหลือเวลาอีก 3-4 เดือนกว่าจะครบปี คงมีอะไรให้เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกเยอะ หัวข้อที่ตั้งใจเพิ่มเติมรอบนี้ อาทิ anime 3d/stop-motion, หนังจากประเทศฝั่ง south america อาทิ mexico, brazil ฯ ในยุโรปก็ยังขาดอีกหลายประเทศ อาทิ romania, finland, denmark, netherland ฯ

สำหรับ Event ที่กำลังใกล้เข้ามาถึง, เดือนสิงหาคม เป็น Olympic ตั้งใจจะให้เป็น Sport & Olympic Month, นอกจากนี้ที่ยังไม่ได้กำหนดช่วง จะมี First of ‘Animation’ และ Shakespeare Adpation

ครบปีแล้วจะมาสรุปให้เห็นอีกทีนะครับ

17-jul-2016

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of
%d bloggers like this: