100 ภาพยนตร์ไทยที่คนไทยควรดู

100 ภาพยนตร์ไทยที่คนไทยควรดู

โครงการ 100 ภาพยนตร์ไทยที่คนไทยควรดู เป็นโครงการจัดตั้งโดย หอภาพยนตร์แห่งชาติ ซึ่งทั้งภาพยนตร์ไทย 100 เรื่องที่ดูแล้วเกิดปัญญา ดุจดังบาลีภาษิต ปญญายตถํ วิปสสติ คือ การเห็นเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา ดูดีๆมีปัญญา ดูด้วยปัญญาพาให้เห็นแจ้ง

กรอบคิด

 • เป็นผลงานสร้างโดยคนไทย
 • เป็นตัวอย่างหรือตัวแทนให้คนไทยได้เรียนรู้จักตัวเองรู้จักสังคมไทยทั้งในอดีตปัจจุบัน ทั้งดี และเลว ทั้งจริง และเท็จ
 • เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย
 • เพื่อให้คนไทยได้ชื่นชมภาพยนตร์ไทย ทั้งที่เป็นมหรสพสินค้าขายความบันเทิง เป็นเครื่องมือสื่อสาร เป็น งานศิลปะ เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาติ

ภาพยนตร์ข่าว ข่าวสาร และบันทึกเหตุการณ์

 • พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (พ.ศ. 2468 / ภาพยนตร์ของ กองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง)
 • การเล่นซนของเด็กสมัย ร.๗ (พ.ศ. 2473)
 • ชมสยาม (พ.ศ. 2473 / สร้างโดย กองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง / ช่างถ่ายโดย หลวงกลการเจนจิต (เภา วสุวัต))
 • กิจการของกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม (พ.ศ. 2473 / ภาพยนตร์ส่วนพระองค์)
 • พระราชพิธีเฉลิมพระราชวงศ์จักรีและกรุงเทพพระมหานคร อันสถาปนามาครบ ๑๕๐ ปี (พ.ศ. 2475 / ถ่ายทำโดย คณะพี่น้องสกุลวสุวัต)
 • งานแห่รัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2476 / ภาพยนตร์ส่วนพระองค์)
 • ใจไทย (พ.ศ. 2483 / โดย กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรมรถไฟหลวง)
 • วันคล้ายวันเกิด พลตรี หลวงพิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2484 / สันนิษฐานว่าเป็นภาพยนตร์ของกรมโฆษณาการ)
 • น้ำท่วมใหญ่กรุงเทพ (พ.ศ. 2485 / ถ่ายโดย แท้ ประกาศวุฒิสาร)
 • รัฐประหาร (พ.ศ. 2490 / ถ่ายโดย แท้ ประกาศวุฒิสาร)
 • เสด็จเยี่ยมราษฎรภาคใต้ (พ.ศ. 2502 / ภาพยนตร์พระราชกรณียกิจ สนับสนุนการถ่ายทำโดยสำนักข่าวสารอเมริกัน)
 • การผลิตเฮโรอิน (ประมาณ พ.ศ. 2510 / ภาพยนตร์นิรนาม)
 • บันทึกเหตุการณ์เสียชีวิต มิตร ชัยบัญชา (พ.ศ. 2513 / ภาพยนตร์เชิงข่าวฉวยโอกาส)
 • บันทึกเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 (พ.ศ. 2519)
 • บันทึกเหตุการณ์ พฤษภาทมิฬ (พ.ศ. 2535)

ภาพยนตร์สารคดี

 • กรุงเทพเมืองหลวงของเรา (พ.ศ. 249? / ภาพยนตร์ในยุคสงครามเย็น สนับสนุนการผลิตโดยสหรัฐอเมริกา)
 • ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ล้มป่วย และอสัญกรรม (พ.ศ. 2505 / ภาพยนตร์ข่าวยกย่อง จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์)
 • เพลงเหย่อย (พ.ศ. 2507 / ผลิตโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย))
 • ไม้สัก (พ.ศ. 2505 / ผลิตโดย การรถไฟแห่งประเทศไทย)
 • อนุทินวีรชน ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ (พ.ศ. 2517 / ภาพยนตร์โดย อาจารย์ชิน คล้ายปาน)
 • การต่อสู้ของกรรมกรหญิงโรงงานฮาร่า (พ.ศ. 2518 / สร้างโดย จอน อึ๊งภากรณ์)
 • ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ (พ.ศ. 2519 / ผลิตโดย หน่วยงานของราชการ)
 • ภัยเขียว (GREEN MENACE : THE UNTOLD STORY OF GOLF) (พ.ศ. 2536 / สร้างโดย อิ๋ง กาญจนวณิชย์)

ภาพยนตร์สั้นและภาพยนตร์ทดลอง

 • แหวนวิเศษ (พ.ศ. 2472 / สร้างโดย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว)
 • กระเทยเป็นเหตุ (พ.ศ. 2498 / สร้างโดย คณะพนักงานธนาคารมณฑล)
 • นิ้วเพชร (พ.ศ. 2501 / สร้างโดย กรมศิลปากร / ถ่ายทำโดย รัตน์ เปสตันยี)
 • แอก (พ.ศ. 251.. / สร้างโดย นักศึกษาวิชาภาพยนตร์ คณะวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์)
 • ! อัศเจรีย์ (พ.ศ. ๒๕๑๙) หนังไทย : สุรพงษ์ พินิจค้า ♥♥♥♥
  “! อัศเจรีย์ คือความอัศจรรย์ของสุรพงษ์ พินิจค้า สร้างคุณประโยชน์ให้กับวงการหนังไทย”
 • ภาณายักษา (พ.ศ. 2535 / สร้างโดย เกษมสันต์ พรหมสุภา, ชวลิต สัทธรรมสกุล, หยงฮ้ง แซ่เตียว, ไพสิฐ พันธุ์พฤกษชาติ)
 • ศีล ๔ (พ.ศ. 2540)
 • คงกระพันชาติไทย (พ.ศ. 2541 / สร้างโดย นักศึกษาภาพยนตร์ สุรชัย พัฒนากิจไพบูลย์)
 • น้ำใต้ท้องเรือ (พ.ศ. 2542 / ผลงานของ ภาณุ อารี)
 • BUNZAI CHAIYO, EPISODE II : THE ADVENTURE OF IRON PUSSY (พ.ศ. 2542 / ผลงานของ ไมเคิล เชาวนาสัย)
 • บ้านสีชมพู (พ.ศ. 2543 / ผลงานของ สุวรรณ ห่วงศิริสกุล)
 • กาล (พ.ศ. 2543 / ผลงานของ อุรุพงษ์ รักษาสัตย์)
 • แหวน (พ.ศ. 2544 / ผลงานของ ชุมพล ทองทาบ)
 • THE TREE (พ.ศ. 2545 / ผลงานของ วสัน เรียวกลา)
 • A SHORT JOURNEY (พ.ศ. 2546 / ผลงานของ ธนนท์ สัตตะรุจาวงษ์)

ภาพยนตร์ดำเนินเรื่อง

 • พระเจ้าช้างเผือก (พ.ศ.2483) หนังไทย : สันธ์ วสุธาร 💔
  “พระเจ้าช้างเผือก หนังสร้างโดยคนไทย เพื่อคนไทย และมีแต่คนไทยเท่านั้นที่ดูได้”
 • ชั่วฟ้าดินสลาย (พ.ศ.2498) หนังไทย : มารุต ♥♥♥
  “ชั่วฟ้าดินสลาย ฉบับปี พ.ศ.2498 แม้จะไม่ได้ยอดเยี่ยมที่สุด แต่ถือเป็น ‘หนังไทยคลาสสิค’ ที่ควรค่าแก่คนไทยควรหามารับชม”
 • โรงแรมนรก (พ.ศ. ๒๕๐๐) หนังไทย : รัตน์ เปสตันยี ♥♥♡
  “รัตน์ เปสตันยี ได้สร้างโรงแรมสวรรค์นรก สมชื่อ!”
 • แม่นาคพระโขนง (พ.ศ. ๒๕๐๒) หนังไทย : รังสี ทัศนพยัคฆ์ ♥♥ 
  “แม่นาคพระโขนง ฉบับพ.ศ. ๒๕๐๒ แม้คุณภาพจะเสื่อมถอยไร้ค่าไปตามกาลเวลา แต่ก็ได้กลายเป็นตำนานสุดคลาสสิกในความทรงจำแห่งวงการภาพยนตร์ไทย”
 • เรือนแพ (พ.ศ. ๒๕๐๔) หนังไทย : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล, เนรมิต ♥♥
  “เรือนแพ พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้ถูกกาลเวลาเหยียบย่ำยี จนเหลือแค่ความคลาสสิกในความทรงจำ”
 • เงิน เงิน เงิน (พ.ศ. 2508) หนังไทย : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ♥♥♥
  “เงิน เงิน เงิน คือหนังไทยคลาสสิก ที่แนวคิดดี การแสดงใช้ได้ เพลงเพราะ แค่นี้ก็ยอดเยี่ยม มีคุณค่า ควรค่าแก่คนไทยแล้ว”
 • ไฟเย็น (พ.ศ. 2508 / สนับสนุนการสร้างโดย สำนักข่าวสารอเมริกัน)
 • เพชรตัดเพชร (พ.ศ. ๒๕๐๙) หนังไทย : วิจิตร คุณาวุฒิ, พร้อมสิน สีบุญเรือง, ประกอบ แก้วประเสริฐ ♥♥♥♡
  “เพชรตัดเพชร คือหนังบู๊ Action ยุคคลาสสิก เรื่องทรงคุณค่าที่สุดของเมืองไทย”
 • มนต์รักลูกทุ่ง (พ.ศ. ๒๕๑๓) หนังไทย : รังสี ทัศนพยัคฆ์ ♥♥♥
  “มนต์รักลูกทุ่ง คือหนังเพลงไทยคลาสสิกสุดอมตะ เนื้อเรื่องเฉิ่มเชยไปตามกาลเวลา แต่ทุกบทเพลงมีความไพเราะเหนือกาลเวลา”
 • โทน (พ.ศ. 2513 / กำกับโดย เปี๊ยก โปสเตอร์ / สร้างโดย บริษัท สุวรรณฟิล์ม)
 • อินทรีทอง (พ.ศ. ๒๕๑๓) หนังไทย : มิตร ชัยบัญชา ♥♥♡
  “อินทรีทอง ผลงานกำกับ-แสดงนำ เรื่องสุดท้ายของ มิตร ชัยบัญชา ไม่ได้มีความน่าจดจำแต่กลับไม่มีคนไทยไหนลืมเลือน”
 • ชู้ (พ.ศ. ๒๕๑๕) หนังไทย : เปี๊ยก โปสเตอร์ ♥♥♥♥♥
  “ชู้ พ.ศ. ๒๕๑๕ ของเปี๊ยก โปสเตอร์ คือไข่มุกแห่งวงการภาพยนตร์ไทย”
 • ตลาดพรมจารี (พ.ศ. 2516 / กำกับโดย สักกะ จารุจินดา / สร้างโดย 67 การละครแลภาพยนตร์)
 • แหวนทองเหลือง (พ.ศ. 2517 / กำกับโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ / สร้างโดย ละโว้ภาพยนตร์)
 • หนุมาน พบ เจ็ดยอดมนุษย์ (พ.ศ. 2517) หนังไทย : สมโพธิ แสงเดือนฉาย & Shohei Tôjô ♥♥♥
  “หนุมาน พบ เจ็ดยอดมนุษย์ มีครึ่งแรกที่น่าสนใจมากๆ แต่ครึ่งหลังอะไรก็ไม่รู้ คงมีแต่คนไทยสมัยก่อนที่บอกได้ว่า นี่ไม่ใช่หนังห่วย”
 • เทพธิดาโรงแรม (พ.ศ. 2517 / กำกับโดย ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย พร้อมมิตรภาพยนตร์)
 • ชุมแพ (พ.ศ. 2519 / กำกับโดย จรัญ พรหมรังษี)
 • วัยอลวน (พ.ศ. 2519 / กำกับโดย เปี๊ยก โปสเตอร์ / สร้างโดย เปี๊ยก โปสเตอร์ฟิล์ม)
 • ทองปาน (พ.ศ. ๒๕๑๙) หนังไทย : ไพจง ไหลสกุล, สุรชัย จันทิมาธร, ยุทธนา มุกดาสนิท, รัศมี เผ่าเหลืองทอง ♥♥♥♡
  ทองปาน นำเสนอด้านมืดของสังคมไทย ที่แม้ปัจจุบันก็ยังคงมิดสนิทไม่เปลี่ยนแปลง
 • สิงห์สำออย (พ.ศ. ๒๕๒๐) หนังไทย : ดอกดิน กัญญามาลย์ ♥♥♥♡
  “สิงห์สำออย คือผลงานจริงๆของดอกดิน กัญญามาลย์ เพลิดเพลินบันเทิงรมณ์ ครบเครื่อง แฝงข้อคิดสาระประโยชน์”
 • ทองพูน โคกโพ ราษฎรเต็มขั้น (พ.ศ. 2520 / กำกับโดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น)
 • แผลเก่า (พ.ศ. ๒๕๒๐) หนังไทย : เชิด ทรงศรี ♥♥♥♥♡
  “แผลเก่า (พ.ศ. ๒๕๒๐) ที่ไม่มีวันจางหายของเชิด ทรงศรี มีสรพงศ์ ชาตรี ครองรักกับนันทนา เงากระจ่าง ชั่วนิจนิรันดร์”
 • วัยตกกระ (พ.ศ. 2521 / กำกับโดย ชนะ คราประยูร / สร้างโดย พูนทรัพย์ โปรดักชั่น)
 • ครูบ้านนอก (พ.ศ.๒๕๒๑) หนังไทย : สุรสีห์ ผาธรรม ♥♥♥♡
  “ครูบ้านนอก พ.ศ.๒๕๒๑ อาจดูเก่า เชย ล้าสมัย แต่แนวคิด อุดมการณ์ ใจความยังคงสดใหม่ ควรค่าอย่างยิ่งกับคนไทย สักครั้งหนึ่งต้องหามารับชม”
 • เมียหลวง (พ.ศ. 2521 / กำกับโดย วิจิตร คุณาวุฒิ / สร้างโดย ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น)
 • คนภูเขา (พ.ศ. 2522 / กำกับโดย วิจิตร คุณาวุฒิ / สร้างโดย ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น)
 • เลือดสุพรรณ (พ.ศ. ๒๕๒๒) หนังไทย : เชิด ทรงศรี ♥♥♡
  “เลือดสุพรรณ ผลงานพลีชีพของเชิด ทรงศรี ที่มีเพียงลลนา สุลาวัลย์ และ ส. อาสนจินดา รอดตายมาได้”
 • สุดสาคร (พ.ศ. 2522) หนังไทย : ปยุต เงากระจ่าง ♥♥
  “ภาพยนตร์ไทย สุดสาคร ของปยุต เงากระจ่าง มีภาพวาดที่สุดสวย และเพลงประกอบดนตรีไทยสุดไพเราะ แต่ก็เท่านั้น ที่เหลือคือหายนะ”
 • หลวงตา (พ.ศ. 2523 / กำกับโดย เพิ่มพล เชยอรุณ / สร้างโดย ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น)
 • อุกาฟ้าเหลือง (พ.ศ.2523) หนังไทย : หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ♥♥♥♥♥
  “อุกาฟ้าเหลือง คือหนึ่งในหนังไทยยอดเยี่ยมที่สุด และจะทำให้คุณรักเมืองไทยมากขึ้นด้วย”
 • บ้านทรายทอง (พ.ศ. 2523 / กำกับโดย รุจน์ รณภพ / สร้างโดย ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น)
 • ประชาชนนอก (พ.ศ. 2524 / กำกับโดย มานพ อุดมเดช)
 • ลูกอีสาน (พ.ศ. 2525 / กำกับโดย วิจิตร คุณาวุฒิ / สร้างโดย ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น)
 • คนกลางแดด (พ.ศ. 2525 / สร้างและกำกับโดย คิด สุวรรณศร)
 • ผู้แทนนอกสภา (พ.ศ. ๒๕๒๖) หนังไทย : สุรสีห์ ผาธรรม ♥♥♡
  ผู้แทนนอกสภา แม้เอ่อล้นด้วยความตั้งใจดี แต่ปัจจุบันนี้กลายเป็นเพียงบันทึกประวัติศาสตร์การเมืองไทย
 • มือปืน (พ.ศ. 2526 / กำกับโดย ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย วีซีโปรโมชั่น แอนด์ พิคเจอร์ – ซีเอสพี โปรดักชั่น)
 • น้ำพุ (พ.ศ. ๒๕๒๗) หนังไทย : ยุทธนา มุกดาสนิท ♥♥♥♥
  “น้ำพุ ของผู้กำกับยุทธนา มุกดาสนิท จะทำให้ทั้งผู้ใหญ่และวัยรุ่น ตื่นขึ้นจากอาการมืดบอด สะลึมสะลือ หวนกลับมามีสติดั่งน้ำใส”
 • ข้างหลังภาพ (พ.ศ. ๒๕๒๘) หนังไทย : เปี๊ยก โปสเตอร์ ♥♥♥♥♥
  “ข้างหลังภาพ พ.ศ. ๒๕๒๘ ของเปี๊ยก โปสเตอร์ มีสิ่งงดงาม ความลุ่มลึกลับหลบซ่อนเร้นอยู่”
 • ผีเสื้อและดอกไม้ (พ.ศ. ๒๕๒๘) หนังไทย : ยุทธนา มุกดาสนิท ♥♥♥♥
  “ผีเสื้อและดอกไม้ ทำให้ยุทธนา มุกดาสนิท โบยบินกลายเป็นดาวค้างฟ้า ส่งกลิ่นหอมทั่วผืนผสุธา”
 • ฉันผู้ชายนะยะ (พ.ศ. 2529 / กำกับโดย หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล / สร้างโดย พูนทรัพย์ โปรดักชั่น)
 • ปลื้ม (พ.ศ. 2529 / กำกับโดย อดิเรก วัฏลีลา, ธนิตย์ จิตนุกูล / สร้างโดย ไท เอ็นเตอร์เทนเมนต์)
 • ด้วยเกล้า (พ.ศ.๒๕๓๐) หนังไทย : บัณฑิต ฤทธิ์ถกล ♥♥♥♥
  “ด้วยเกล้า คือภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงคุณค่าที่สุด”
 • บุญชูผู้น่ารัก (พ.ศ. 2531 / กำกับโดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล / สร้างโดย ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น)
 • คนทรงเจ้า (พ.ศ. 2532 / กำกับโดย แจ๊สสยาม (ประกฤษณ์ บุญประพฤกษ์) / สร้างโดย ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น)
 • กลกามแห่งความรัก (พ.ศ. 2532 / กำกับโดย ทรนง ศรีเชื้อ)
 • บ้านผีปอบ (พ.ศ. 2532 / สร้างโดย บริษัทกรุ๊ฟโฟร์)
 • ปุกปุย (พ.ศ. 2533 / กำกับโดย อุดม อุดมโรจน์ / สร้างโดย ไท เอ็นเตอร์เทนเมนต์)
 • …คือฉัน (พ.ศ. ๒๕๓๓) หนังไทย : แจ๊สสยาม 
  “…คือฉัน คือโคตรหนัง Feminist น่าจะยอดเยี่ยมที่สุดของเมืองไทย”
 • กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (พ.ศ. 2534 / กำกับโดย สมจริง ศรีสุภาพ / สร้างโดย ไท เอ็นเตอร์เทนเมนต์)
 • ลูกบ้าเที่ยวล่าสุด (พ.ศ. 2536 / กำกับโดย อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์ / สร้างโดย ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น)
 • ๒๔๙๙ อันธพาลครองเมือง (พ.ศ. ๒๕๔๐) หนังไทย : นนทรีย์ นิมิบุตร ♥♥♥♡
  “๒๔๙๙ อันธพาลครองเมือง ของนนทรีย์ นิมิบุตร คงครองใจคนไทยได้ทุกยุคทุกสมัย”
 • เรื่องตลก 69 (พ.ศ. 2541 / กำกับโดย เป็นเอก รัตนเรือง / สร้างโดย ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น)
 • นางนาก (พ.ศ. ๒๕๔๒) หนังไทย : นนทรีย์ นิมิบุตร ♥♥♥♡
  การฟื้นคืนชีพของ นางนาก ฉบับผู้กำกับ นนทรีย์ นิมิบุตร เพื่อกลายเป็นตำนานแห่งวงการภาพยนตร์ไทย
 • ฟ้าทะลายโจร (พ.ศ. ๒๕๔๓) หนังไทย : วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง ♥♥♥♥
  “ฟ้าทะลายโจร ผลงานแรกของ วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง แจ้งเกิดกลายเป็นตำนานเสือไทย”
 • สุริโยไท (พ.ศ. 2544 / กำกับโดย ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย สหมงคลฟิล์ม, พร้อมมิตร โปรดักชั่น)
 • สุดเสน่หา (พ.ศ. 2545 / กำกับโดย อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล)
 • มนต์รักทรานซิสเตอร์ (พ.ศ. ๒๕๔๔) หนังไทย : เป็นเอก รัตนเรือง ♥♥♥♥
  “มนต์รักทรานซิสเตอร์ คืออัลบัมรวมเพลงลูกทุ่งของ เป็นเอก รัตนเรือง จัดจ้าน โดนใจ ฮิตอมตะแห่งศตวรรษ”
 • แฟนฉัน (พ.ศ. 2546 / กำกับโดย คมกฤษ ตรีวิมล,นิธิวัฒน์ ธราธร,อดิสรณ์ ตรีสิริเกษม,วิทยา ทองอยู่ยง,ทรงยศ สุขมากอนันต์,วิชชา โกจิ๋ว)
 • คืนไร้เงา (พ.ศ. 2546 / กำกับโดย พิมพ์พกา โตวิระ / สร้างโดย จีเอ็มเอ็ม พิคเจอร์)
 • พระอภัยมณี (พ.ศ. 2547 / กำกับโดย ชลัท ศรีวรรณา / สร้างโดย ซอฟต์แวร์ ซัพพลายส์ อินเตอร์เนชั่ลแนล)
 • ทวิภพ (พ.ศ. ๒๕๔๗) หนังไทย : สุรพงษ์ พินิจค้า ♥♥♥♡
  “ทวิภพ พ.ศ. ๒๕๔๗ ของสุรพงษ์ พินิจค้า คือภาพยนตร์แนวอนุรักษ์นิยม ที่เต็มเปี่ยมด้วยความทะเยอทะยาน”

reference: www.fapot.org