666 Number of the Beast

ตามตำนานเล่าว่า 6-6-6 คือตัวเลขของซาตาน สัตว์ปีศาจ ผู้ต่อต้านพระเจ้า วันสิ้นโลก แต่บทความนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับที่ว่ามานะครับ แค่จะบอกว่าบล็อคนี้ดำเนินมาถึง 666 บทความแล้ว

ในรอบบทความที่ 500-666 ผ่านมานี้ สังเกตว่าผมจะเริ่มแบ่งหนังเป็นกลุ่มๆ เช่นว่าอยากเขียนถึง Bruce Lee, King Hu, Ingmar Bergman ก็ลากยาวไปเลย 3-4 เรื่องติดๆ เป็นสัปดาห์เอาจนหมดหรือเริ่มเบื่อ บางครั้งก็จะตามกระแสหนังที่กำลังจะฉายช่วงนั้น แต่เพราะผมไม่ได้อาศัยอยู่กรุงเทพฯ อีกต่อไปแล้ว จึงไม่มีโอกาสรับชมหนังตามกระแส Lido, House นอกจากนานๆเข้าเมืองหลวงสักที เฉพาะเรื่องที่น่าสนใจจริงๆเท่ากั้นถึงจะเขียนถึงนะครับ

สำหรับบทความนี้ ถึงบทนำขึ้นเรื่องซาตาน แต่อยากจะชวนคุยถึง ‘ความตาย’ จาก 4 ศาสนาสำคัญของโลกปัจจุบัน เชื่อว่าหลายคนคงอาจไม่เคยรับรู้มาก่อน

พุทธศาสนา
ชาวพุทธ มีความเชื่อว่าความตายเป็นการดับของขันธ์ ๕ ประกอบด้วย รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เมื่อทั้งกายและจิตดับลง จุดนั้นเรียกว่าความตาย จุติใหม่เป็นเทพเทวดา เปรตอสูรกาย วิญญาณที่ล่องลอย ฯ มีชีวิตวนเวียนอยู่ในวัฏสังสารตรีภูมิ สวรรค์ โลกมนุษย์ หรือนรก ตามบุญกรรมบารมี รอการกลับมาวนเวียนเกิดใหม่เป็นมนุษย์ เป้าหมายสูงสุดคือหลุดพ้นนิพพาน ไม่กลับมาเกิดอีก

คริสต์ศาสนา
ชาวคาทอลิกเชื่อว่า ความตายคือภาวะที่ร่างกายและวิญญาณแยกออกจากกัน, มนุษย์เกิดมาครั้งเดียว และตายครั้งเดียว เมื่อตายแล้วร่างกายซึ่งเป็นสสารจะสลายกลายเป็นธุลีตามเดิม ขณะที่วิญญาณซึ่งแยกออกจากร่างกายจะถูกนำไปพิพากษาทันทีตามบาปบุญของตน ถูกนำไปยังสวรรค์ หรือสถานไฟชำระ (นรก)

ศาสนาอิสลาม
ความตาย คือ การกลับสู่ความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าหรือพระอัลเลาะฮ์ ซึ่งเรียกว่า อายัล มิใช่การดับสูญหรือการสูญเสีย แต่เป็นการเคลื่อนย้ายสถานที่จากโลกหนึ่งไปสู่อีกโลกหนึ่ง และถือว่าเนื้อแท้ของมนุษย์มิใช่เรือนร่างอันเป็นวัตถุแต่เป็นวิญญาณ (รูห์) ซึ่งยังคงสภาพอยู่ และเตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนย้ายไปสู่ชีวิตใหม่

พราหมณ์-ฮินดู
พระพรหมเป็นผู้สร้างโลกและสิ่งมีชีวิต การตายคือการที่อาตมัน (จิตวิญญาณ) ได้แยกออกจากร่างและดำรงอยู่ได้ตามลำพัง เมื่อบุคคลกระทำความดีอาตมันย่อมได้ขึ้นสู่สวรรค์ ส่วนผู้ทำความชั่วก็จะตกนรก แต่เป้าหมายปลายทางของศาสนาคือหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ด้วยวิธีกระทำตนให้เป็นที่ถูกพระทัยพระผู้เป็นเจ้า เมื่อตายไปแล้วก็จะได้เข้ารวมกับพระองค์

เหตุผลของความแตกต่างมีความน่าพิศวงทีเดียว เพราะเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่า ‘ความเชื่อ’ ไม่มีใครสามารถให้คำตอบที่แท้จริง หรือถ้ามีคนบอกได้ก็มักพิสูจน์ให้ผู้อื่นเชื่อไม่ได้ นอกจากจะถึงคราตาย ประสบพบเจอกับตัวเองเท่านั้นถึงค้นพบความจริง

ที่ผมเรียกว่าความพิศวงเพราะ โลกมันใบเดียวกันแท้ๆ แต่ไฉนกลับมีทางแยกแตกต่างในสัจธรรมความเชื่อเรื่องความตายได้ถึงขนาดนี้ มันควรที่จะสิ้นชีพแล้วไปสู่สถานที่ปลายทางแห่งเดียวกัน ดินแดนไม่มีแบ่งแยก พุทธ, คริสต์, อิสลาม, พราหมณ์-ฮินดู ฯ

ผมชอบคำพูดประโยคนี้นะ ความหมายลึกซึ้งดี สรุปปลายทางแห่งความตายได้น่าจะชัดเจน

“แม่น้ำต่างสาย ไหลลงมหาสมุทรกลายเป็นธารเดียวกัน”

นี่แปลว่า อาจมีแนวคิดของศาสนาหนึ่งใดที่เข้าใจถูก ใกล้เคียง หรืออาจจะผิดทั้งหมด ถูกทั้งหมดไม่น่าเป็นไปได้, ลองจินตนาการดูนะครับ ถ้าสมมติว่าเราตายไปแล้วพบว่า ศาสนาที่ตนเชื่อศรัทธาอย่างทุ่มเทเคร่งครัดหมดใจ หาได้ตรงกับสัจธรรมความจริงของโลก จิตใจของเราจะ … ขนาดไหน

นี่ผมไม่ได้ตั้งใจจะหลบหลู่ เสียดสี ประชดประชัน อ้างอิงถึงศาสนาหนึ่งใด แค่ต้องการทิ้งประเด็นคำถามให้ผู้อ่านได้ครุ่นคิด เพราะมันมีหนังแนวหนึ่ง ‘หนังผี’ เป็นประเภทที่ผมมีความลำบากใจในการเขียนถึงเป็นอย่างมาก เพราะ ผีพุทธก็อย่างหนึ่ง ผีคริสต์ ผีจีน ผีญี่ปุ่น โห! แต่ละภูมิภาคของโลกต่างมีวัฒนธรรมความเชื่อในเรื่องวิญญาณ ผีสาง การตายที่แตกต่างกันสุดขั้ว ฝั่งเอเชียเรายังมีความใกล้เคียงอยู่บ้าง แต่กับผีฝรั่งบางที … อะไรว่ะ! นี่ก็ขอให้ทำใจเยอะๆเลยนะครับเวลาอ่านบทวิพากย์เกี่ยวกับหนังแนวนี้

ผมเป็นชาวพุทธ ดังนั้นมุมมองทัศนคติ ต่อหนังผี/เกี่ยวกับความตาย ของศาสนาอื่น มันจึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องวิพากย์ในรูปแบบ ชาวพุทธมองศาสนาอื่น มันอาจมีความคิดรู้สึกต่อต้าน คับข้อง ไม่พึงพอใจ แฝงอยู่บ้าง แต่อย่ามองว่าเป็นการเหยียด เพราะคำนี้มันรุนแรง ผมพยายามที่จะวางตัวเป็นกลางที่สุดแล้ว เปรียบเทียบแนวคิดกับศาสนาพุทธ เหมือน/แตกต่าง/ตรงกันข้าม อะไรน่าจะจริง อะไรชวนเชื่อ อะไรขัดแย้ง กับคนนับถือศาสนาอื่นให้ลองเปิดใจมุมนี้ให้กว้างๆดูเองนะครับ

reference: http://www.elearning.ns.mahidol.ac.th/Patients-with-end-stage/__4.html
reference: http://www.montfortian.com/nok17-12.asp

แยกตามประเภทของบทความ

 • anime (60)
  • anime 3d (1)
  • anime film (38)
  • anime series (19)
  • stop motion (2)
 • games (10)
 • movie (576)
  • documentary (24)
  • feature film (502)
  • short film (4)
  • silent film (54)
 • music (20)
  • ballet (1)
  • classic (17)
  • opera (1)

แยกตามประเทศ

 • african (1)
 • asian (196)
  • chinese (30)
   • chinese mainland (8)
   • hong kong (15)
   • taiwanese (7)
  • indian (62)
   • bollywood (50)
   • kollywood (2)
   • tollywood (9)
    • bengali (8)
    • telugu (1)
  • japanese (67)
  • korean (13)
  • middle-east (6)
   • iranian (6)
  • south-east asia (18)
   • thai (18)
 • european (216)
  • austrian (1)
  • british (43)
  • danish (1)
  • dutch (1)
  • french (64)
  • german (21)
  • hungarian (1)
  • irish (1)
  • italian (28)
  • polish (4)
  • romanian (3)
  • scandinavian (23)
   • norwegian (1)
   • swedish (22)
  • spanish (5)
 • hollywood (213)
 • latin america (5)
  • brazilian (1)
  • mexcican (4)
 • oceania (1)
  • australian (1)
 • soviet union (24)
  • armenian (1)
  • georgian (1)
  • lithuania (1)
  • russian (18)
  • ukrainian (3)

แยกตามประเภทบทความ

แยกตามคะแนน

 • คะแนนคุณภาพ (Quality)
  • RARE-GENDARY (337)
  • SUPERB (232)
  • THUMB UP (82)
  • UNDERESTIMATE (14)
  • WORST (1)
 • คะแนนความชอบส่วนตัว (My Score)
  • FAVORITE (64)
  • LOVE (196)
  • LIKE (302)
  • SO-SO (81)
  • WASTE (24)

แยกตามเรตติ้ง

 • G-Rated (70)
 • PG (151)
 • PG-13 (214)
 • PG-15 (139)
 • R-Rated (65)
 • NC-17 (8)

แยกตามระดับความเข้าใจ

 • beginner (119)
 • amateur (208)
 • intermediate (208)
 • professional (72)
 • veteran (39)

แยกตามลำดับลิสแนะนำ

 • EAT IT BEFORE DIE (171)
 • rare CINEMATOGRAPHY (317)
 • rare EDITED (233)
 • rare PERFORMANCE (354)
 • rare SONG (124)
 • rare SOUNDTRACK (211)
 • rare SPECIAL EFFECT (51)
 • rare STORY (344)
 • rare VISUAL EFFECT (58)

ช่วงเดือนสองเดือนต่อจากนี้ เพื่อเข้ากับกระแส 6-6-6 ผมจะเน้นเขียนหนัง Horror/Suspense/Giallo แนวหลอนๆ เขย่าขวัญสั่นประสาท เรื่องเหนือธรรมชาติ ผีดุๆ ใครอยาก request เรื่องไหนแจ้งความจำนงมาได้เลย

ใครหลงเข้าบล็อคนี้ อ่านแล้วชื่นชอบประทับใจ ก็อย่าลืมเข้าไปพูดคุยทักทายกันที่ Fanpage/Twitter ด้วยนะครับ จะเป็นกำลังใจได้มากทีเดียว

16-Aug-2017

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of
%d bloggers like this: