American Film Institute

American Film Institute

สถาบันภาพยนตร์อเมริกัน (AFI) อตั้งในปี 1967 เมื่อประธานาธิบดีลินดอน บี. จอห์นสันเซ็นอนุมัติกับสถาบันแห่งชาติเพื่อศิลปะและมนุษยธรรม องค์กรนิยามสถาบันว่า เป็น “สถาบันแห่งชาติที่เป็นผู้นำในการศึกษาภาพยนตร์และแสดงคุณค่าของคนดังที่มีความเป็นเยี่ยมในศิลปะการแสดงภาพยนตร์ โทรทัศน์และสื่อดิจิตอล”

 • AFI: Greatest American Films Of All Time 1998
 • AFI: 100 Years…100 Stars (1999)
 • AFI: 100 Years…100 Laughs (2000)
 • AFI: 100 Years…100 Thrills (2001)
 • AFI: 100 Years…100 Passions (2002)
 • AFI: 100 Years…100 Heroes & Villains (2003)
 • AFI: 100 Years…100 Songs (2004)
 • AFI: 100 Years…100 Movie Quotes (2005)
 • AFI: 100 Years…25 Scores (2005)
 • AFI: 100 Years…100 Cheers (2005)
 • AFI: 100 Years…25 Musicals (2006)
 • AFI: Greatest American Films Of All Time 2007
 • AFI: 100 Years…AFI’s 10 Top 10 (2008)