British Film Institute

British Film Institute

สถาบันภาพยนตร์แห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษ (BFI) ก่อตั้งเมื่อปี 1933 ในชื่อเดิมว่า National Film Library (1935–1955) ต่อมาเปลี่ยนเป็น National Film Archive (1955–1992) และ National Film and Television Archive (1993–2006) ครั้งสุดท้ายจึงเปลี่ยนเป็น British Film Institute