Chronicle of the Years of Fire

จากความเหือดแห้งแล้งของทะเลทราย เดินทางเข้าเมืองยังถูกกดขี่เหงจากพวกฝรั่งเศส นั่นคือชนวนสาเหตุให้ชาว Algerian โหยหาอิสรภาพ ต้องการปลดแอกจากการเป็นประเทศอาณานิคม, ภาพยนตร์จากทวีปแอฟริกาเรื่องแรก(เรื่องเดียว)ที่คว้ารางวัล Palme d’Or

Read More
Z

เมื่อนักการเมืองคนหนึ่งถูกเข่นฆาตกรรม! แต่บุคคลผู้อยู่เบื้องหลังคือสมาชิกระดับสูงของหน่วยงานรัฐ เช่นนั้นแล้วประชาชนจะหลงเหลือความหวังอะไร, คว้ารางวัล Oscar: Best Foreign Language Film

Read More
The Battle of Algiers

ตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง วิถีแห่งสมรภูมิรบได้ปรับเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง! กลายมาเป็นการต่อสู้ของคณะปฏิวัติ โต้ตอบกลับการใช้อำนาจรัฐ เพื่อเรียกร้องสิทธิ เสรีภาพ เสมอภาคเท่าเทียม, คว้ารางวัล Golden Lion จากเทศกาลหนังเมือง Venice

Read More