Salt for Svanetia

หนังเงียบกึ่งสารคดี ถ่ายทำวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ Svans อาศัยบนเทือกเขาในจังหวัด Svanetia (ปัจจุบันคือประเทศ Georgia) มีความแร้นเค้น ทุรกันดาร ต่อสู้ชีวิตอย่างทุกข์ยากลำบาก แต่ด้วยแผนพัฒนาประเทศ 5 ปี (1928-32) ของ Joseph Stalin ดินแดนห่างไกลแห่งนี้กำลังจะมีท้องถนนตัดผ่าน

Read More
Pirosmani

Pirosmani (1969) USSR : Giorgi Shengelaia ♥♥♥♥♥

อัจฉริยะจิตรกรแห่งสหภาพโซเวียต Niko Pirosmani นักวาดภาพ Primitivist เชื้อสาย Georgian เขาไม่มีอาจารย์สอน วาดภาพสีน้ำมันเป็นด้วยตัวเอง น้อยคนอาจจะรู้จักเขา และน้อยยิ่งกว่าจะรู้จักหนังเรื่องนี้ และผมจัดให้ Pirosmani เป็นหนังที่ “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More