Mozart: Requiem

Mozart Requiem

Mozart: Requiem

ผลงานชิ้นสุดท้ายของ Wolfgang Amadeus Mozart ทว่าตัวเขาพลันด่วนเสียชีวิตลงก่อนด้วยโรคไตและไข้รากสาดใหญ่ ต่อมาเป็น Franz Xaver Süssmayr หนึ่งในลูกศิษย์ที่ภรรยาหม้าย Constanze ร้องขอให้ช่วยแต่งต่อครึ่งหลังให้เสร็จ เพื่อมิให้ Count Franz von Walsegg ผู้ว่าจ้าง Mozart ประพันธ์บทเพลงนี้ ฉกฉวยนำไปเป็นผลงานของตนเอง

เอาจริงๆมีเพียงท่อนเดียวแรกสุดเท่านั้น Introitus – Requiem aeternam ที่ Mozart ได้จดบันทึกโน๊ตเพลงไว้ครบถ้วนหมดสิ้น ขณะที่ท่อน 2-3-4 สำเร็จเสร็จแค่บางส่วน คำร้อง ทำนองหลัก แต่ก็ได้กำหนดทิศทางของดนตรีไว้บ้างแล้ว สามารถนำไปแต่งต่อได้ใจความหลักครบถ้วน ขณะที่ 5-6-7-8 เป็นการประพันธ์เพิ่มขึ้นใหม่ของ Süssmayr เพื่อเติมเต็มบทเพลง Requiem Mass ตามรูปแบบของยุคสมัยนั้น

ขอกล่าวถึง Requiem Mass ก่อนแล้วกัน คือบทเพลงของศาสนาคริสต์ที่นิยมใช้ในพิธีศพ (แต่ปัจจุบันมักนำมาแสดงในคอนเสิร์ตมากกว่า) เพื่อแสดงความอาลัย ระลึกถึง สวด