Rating System

Rating System

สื่อทุกอย่างมีความเหมาะสมกับวัยวุฒิต่างกัน ใช่ว่าหนังเรื่องหนึ่งจะเหมาะกับทุกเพศทุกวัน ผมจึงใส่ Rating System เพื่อแนะนำกับพ่อแม่-ผู้ปกครอง ที่ถ้าต้องเปิดสื่อนั้นๆให้ผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะดู ใช้วิจารณญาณสักนิด

  1. G-Rated [click] General เรตทั่วไป เด็กดูได้ ผู้ใหญ่ดูดี เหมาะกับทุกเพศทุกวัน
  2. PG [click] Parental Guidance เด็กดูได้แต่ควรมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยเพื่อให้คำแนะนำ
  3. PG-13 [click] Parental Guidance 13+, แนะนำกับผู้ชมอายุ 13 ปีขึ้นไป ต่ำกว่านี้ควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำ
  4. PG-15 [click] Parental Guidance 15+, แนะนำกับผู้ชมอายุ 15 ปีขึ้นไป ต่ำกว่านี้ควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำ
  5. R-Rated [click] Restricted 18+, แนะนำกับคนอายุ 18 ปีขึ้นไป
  6. NC-17 [click] No Children Under 17, ไม่แนะนำกับคนอายุต่ำกว่า 17