ผู้แทนนอกสภา
ผู้แทนนอกสภา

ผู้แทนนอกสภา (พ.ศ. ๒๕๒๖) : สุรสีห์ ผาธรรม ♥♥♡

อุดมคติแห่งประชาธิปไทย แม้ว่าผู้สร้างต้องการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสมต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่ไฉนกลับให้ตอนจบลงเอยอย่างนั้นเสียละ! นี่มันสะท้อนความหมดสิ้นหวังทางการเมือง คนดีไม่มีที่ยืนในสังคมไทย

Read More
The Ugly American

The Ugly American (1963) hollywood : George Englund ♥♥♥♡

ภาพยนตร์เชิงการเมืองที่เป็นจุดกำเนิดของคำว่า ประเทศสารขัณฑ์, อเมริกันอันตราย หรือไอ้แซมเถื่อน นำแสดงโดย Marlon Brando และมี ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช รับบทนายกรัฐมนตรีของประเทศสารขัณฑ์, ถ้าคุณเป็นคนไทย “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More