ผู้แทนนอกสภา
ผู้แทนนอกสภา

ผู้แทนนอกสภา (พ.ศ. ๒๕๒๖) : สุรสีห์ ผาธรรม ♥♥♡

อุดมคติแห่งประชาธิปไทย แม้ว่าผู้สร้างต้องการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสมต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่ไฉนกลับให้ตอนจบลงเอยอย่างนั้นเสียละ! นี่มันสะท้อนความหมดสิ้นหวังทางการเมือง คนดีไม่มีที่ยืนในสังคมไทย

Read More
ครูบ้านนอก

ครูบ้านนอก (พ.ศ.๒๕๒๑) : สุรสีห์ ผาธรรม ♥♥♥♡

หนังไทยคลาสสิกคุณภาพเยี่ยม แฝงแนวคิดลึกซึ้งในอุดมการณ์ของการใช้ชีวิตเป็นครู, ถือว่าเป็นหนังที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับคนไทย สักครั้งหนึ่งในชีวิต”ต้อง”หามารับชมดู แม้คุณภาพอาจจะเทียบไม่ได้กับสมัยนี้ มีความเก่า เชย ล้าหลังในแบบวิถีหนังไทยคลาสสิก แต่ได้ถ้าได้ขบคิดทบทวนทำความเข้าใจ ก็จะเห็นประโยชน์ที่ผู้สร้างตั้งใจใส่ไว้

Read More