(500) Days of Summer

(500) Days of Summer (2009) hollywood : Marc Webb ♥♥♥♥♥

หนุ่มๆทั้งหลายจงระวังตัวไว้ ถ้าหญิงสาวคนไหนจูบคุณที่เครื่องถ่ายเอกสาร แปลว่าเธอไม่ได้ชอบคุณจริงๆหรอก เพราะมันก็แค่คนรัก Copy ไม่ใช่ตัวจริง

Read More