จากต้นฉบับ Bach: Orchestral Suite No. 3 in D major (ค.ศ. 1730) ได้รับการเรียบเรียงใหม่โดยนักไวโอลินชาวเยอรมัน August Wilhelmj เมื่อปี ค.ศ. 1871 เพื่อให้บทเพลงท่อนที่สอง ‘Air’ สามารถบรรเลงด้วยไวโอลินสายเดียว จนกลายเป็น Air on the G String ไพเราะเพราะพริ้ง นำพาผู้ฟังล่องลอยสู่สรวงสวรรค์

Read More