The Blue Max

The Blue Max (1966)  : John Guillermin ♥♥♥♡

Pour le Mérite หรือ The Blue Max คือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นสูงสุดของประเทศ Prussia/Germany มอบให้กับทหารหรือพลเรือนที่ทำความชอบในการสงครามปกป้องประเทศชาติ สำหรับทหารอากาศจะได้รับก็ต่อเมื่อสามารถยิงเครื่องบินศัตรูตก 20 ลำ แต่นั่นใช่สิ่งที่ควรใฝ่ฝันไขว่คว้ามาครอบครองหรือเปล่า, “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More
Those Magnificent Men in their Flying Machines

Those Magnificent Men in their Flying Machines (1965)  : Ken Annakin ♥♥♥♡

มนุษย์มีความต้องการบินได้เหมือนนกตั้งแต่สมัยยุคหิน แต่เพิ่งมาประสบความสำเร็จโดยสองพี่น้องไรต์ ปี ค.ศ. 1903 และทศวรรษถัดมา 1910s การแข่งขันขับเครื่องบินข้ามช่องแคบอังกฤษครั้งแรกของโลกได้เริ่มต้นขึ้น, ถึงหนังจะเป็นเรื่องแต่ง สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงสุขนาฏกรรม แต่ถ้าใครชื่นชอบและอยากเห็นเครื่องบินในยุคแรกๆ หนังสร้างเลียนแบบของจริงทั้งหมด

Read More