The Battle of Algiers

ตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง วิถีแห่งสมรภูมิรบได้ปรับเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง! กลายมาเป็นการต่อสู้ของคณะปฏิวัติ โต้ตอบกลับการใช้อำนาจรัฐ เพื่อเรียกร้องสิทธิ เสรีภาพ เสมอภาคเท่าเทียม, คว้ารางวัล Golden Lion จากเทศกาลหนังเมือง Venice

Read More