Aliens

Aliens (1986) hollywood : James Cameron ♥♥♥♥

ภาคต่อของ Alien (1979) ที่ได้แปรสภาพจากแนว Horror Sci-Fi กลายเป็น Action Sci-Fi อีกหนึ่งของการปฏิวัติภาพยนตร์แนวนี้ โดยผู้กำกับ James Cameron ที่เพิ่งเสร็จสร้าง The Terminator (1984) เราจะเห็นพิมพ์เขียวหลายๆอย่างที่อีก 2 ทศวรรษถัดมากลายเป็น Avatar (2009)

Read More