The Elephant Man

The Elephant Man (1980)  : David Lynch ♥♥♥♡

ภาพยนตร์ชีวประวัติ Joseph Merrick เจ้าของฉายา ‘มนุษย์ช้าง’ ทั้งที่เป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด สุภาพอ่อนโยน แต่กลับถูกดูหมิ่นเหยียดหยามเพราะหน้าตาอันสุดอัปลักษณ์, เข้าชิง Oscar ถึง 8 สาขา แต่กลับหลุดโผ Technical Award: Best Makeup Effect ทำให้ปีถัดมาถือกำเนิดรางวัลใหม่ Best Makeup

Read More
The Graduate

The Graduate (1967) : Mike Nichols ♥♥♥♥♥

หลังจากเรียนจบ เป้าหมายต่อไปในชีวิตคืออะไร? หนังแนวตลกเสียดสีของผู้กำกับ Mike Nichols ที่แจ้งเกิดให้กับ Dustin Hoffman ได้เข้าชิง Oscar 7 สาขา น่าเสียดายได้มาเพียงรางวัลเดียว, นี่เป็นหนังที่ เด็ก/วัยรุ่น คิดเห็นอย่างหนึ่ง ผู้ใหญ่/สูงวัย มองอีกแบบหนึ่ง ควรค่าอย่างยิ่งที่ “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More