La Coquille et le Clergyman

La Coquille et le Clergyman (1928) : Germaine Dulac ♥♥♥♥

ความสำเร็จอันล้นหลามของ Un chien andalou (1928) ทำให้ใครๆต่างครุ่นคิดเข้าใจว่าคือ ‘ภาพยนตร์ Surrealist เรื่องแรกของโลก’ แต่แท้จริงแล้ว The Seashell and the Clergyman (1928) เรื่องนี้ต่างหากออกฉายก่อนหน้าหลายเดือนทีเดียว

Read More
Napoléon
Napoléon

หนังเงียบมหากาพย์ ‘Silent Epic’ จากความทะเยอทะยานของปรมาจารย์ผู้กำกับ Abel Gance นำเสนอเรื่องราวชีวประวัติ Napoléon Bonaparte ตั้งแต่วัยเด็ก เติบโตเป็นทหาร ไต่เต้าถึงยศแม่ทัพ สถาปนาตนเองสู่จักรพรรดินโปเลียนที่ 1 แห่งฝรั่งเศส กษัตริย์แห่งอิตาลี และผู้อารักขาสมาพันธรัฐแห่งแม่น้ำไรน์

Read More