Band of Outsider

สองหนุ่มสวมบทบาทตำรวจ-โจร เล่นละครไล่ยิง ล้มกลิ้ง ครุ่นคิดก่ออาชญากรรมด้วยการวางแผนลวงล่อหลอกหญิงสาว Anna Karina แต่ชีวิตจริงไม่เห็นเหมือนภาพยนตร์ ทำอะไรล้วนผิดพลาด ปลุกตื่นขึ้นจากฝันร้าย, “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More