J. S. Bach: Air on the G String (Suite No. 3, BWV 1068)

เพลงที่ฟังแล้วรู้สึกเศร้า โหยหวน อยากร้องไห้มากที่สุด คือเพลงนี้ครับ Air on the G String ของ Johann Sebastian Bach คีตกวีชาวเยอรมัน ยุคของเขาเรียกว่า Baroque period ช่วงศตวรรษ 16-17 เพลงในยุคนี้ จะรู้สึกเป็นเพลงที่เหมือนมีทำนอง เสียงร้อง (ทั้งๆที่ไม่มีคำร้อง) เป็นศตวรรษเริ่มต้นของการมีเสียงดนตรีทุ้มเบส เพื่อช่วยสนับสนุนเสียงดนตรีหลักให้ไพเราะยิ่งขึ้น

Read More