บทเรียนสอนหญิง การจะแต่งงานกับใครสักคนอย่ามองแค่เปลือกภายนอก รูปร่างหน้าตา วิทยฐานะ หรือชื่อเสียงวงศ์ตระกูล เพราะตัวตนแท้จริงของอีกฝั่งฝ่าย เมื่อได้รับการเปิดเผยออกมา อาจทำให้ชีวิตตกนรกบนดิน, “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More

Luis Buñuel แต่งตั้งตนเองเป็นนักบุญ Nazarín ทำในสิ่งสังคมไม่ยินยอมรับ คริสตจักรต่อต้าน กลายเป็นบาทหลวงนอกรีต จาริกแสวงบุญร่วมกับสองสาวโสเภณี แต่ตัวฉันนั้นมีความบริสุทธิ์ใจ ใครว่าอะไรไม่สน ยังคงเชื่อมั่นศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าไม่เสื่อมคลาย

Read More