Cave of Forgotten Dreams

Cave of Forgotten Dreams (2010) : Werner Herzog ♥♥♥♡

สารคดีถ่ายทำด้วยกล้องสามมิติ นำพาคุณเข้าไปสำรวจถ้ำ Chauvet-Pont-d’Arc Cave ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส องค์การ UNESCO ยกให้เป็นมรดกโลก สืบเนื่องจากปรากฎภาพวาดฝาผนังเก่าแก่ที่สุดในโลก อายุกว่า 30,000 ปี (Stone Age) ในสภาพยังสมบูรณ์แบบ

Read More