Ave Maria

Ave Maria

คงมีหลายคนรู้จักบทเพลง Ave Maria (เอวา มารี) บทเพลงคำร้องสักการะพระแม่มารีย์ ที่มีความไพเราะงดงาม แต่ใครกันที่เป็นผู้ประพันธ์บทสวดอันเสนาะหูนี้?

Read More