Argentine

First of Animation Films

แอนิเมชัน, อนิเมชั่น (Animation) หมายถึง การสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยการฉายภาพนิ่งหลายๆ ภาพต่อเนื่องกันด้วยความเร็วสูง นำมาร้อยเรียงเข้าด้วยกัน ใช้วิธีถ่ายภาพรูปวาด (Tradition Animation) ถ่ายภาพจากหุ่นจำลองการเคลื่อนไหว (Stop Motion) หรือคอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Animation) ตั้งแต่ 16 ภาพต่อวินาทีขึ้นไป จะเห็นเหมือนว่าภาพดังกล่าวเคลื่อนไหวได้ต่อเนื่องกัน, ผมได้รวบรวมภาพยนตร์อนิเมชั่นขนาดยาวจากทั่วโลก เท่าที่หาได้ เป็นเรื่องแรกที่ถูกสร้างในประเภทและประเทศนั้นๆ มานำเสนอให้รู้จัก

Read More