The Fly

The Fly (1986)  : David Cronenberg ♥♥♥♥

คุณอาจรู้สึกขยะแขยง สยดสยองกับสภาพของไอ้แมลงวัน (สยองพันธุ์ผสม) แต่นี่เป็นหนังที่ท้าความรู้สึกของผู้ชม สิ่งสัญลักษณ์แทนด้วยผู้ป่วยมะเร็ง เอดส์ โรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ ระยะต่างๆที่ทวีความน่าเกลียดน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆ ถ้านั่นเกิดขึ้นกับคนที่คุณรัก จะยังสามารถทนเห็น รับไหวอยู่หรือเปล่า

Read More