Cimarron

Cimarron (1931) : Wesley Ruggles ♥♥♥

ถึงถูกจัดให้เป็นหนึ่งใน Worse Oscar: Best Picture แต่การได้พบเห็นประวัติศาสตร์ วิวัฒนาการรัฐ Oklahoma ตั้งแต่เริ่มต้นบุกเบิก 1889 จนถึงปี 1929 ช่างอลังการงานสร้างยิ่งนัก

Read More
Giant

Giant (1956) hollywood : George Stevens ♥♥♥♡

ใช่ว่าทุกสิ่งอย่างจะเริ่มต้นด้วยความยิ่งใหญ่ มันต้องเริ่มจากจุดเล็กๆแล้วค่อยๆเติบโตขยายขนาดขึ้น เมื่อถึงจุดหนึ่งเราจึงเริ่มมองเห็นคุณค่าของความใหญ่ที่แท้จริง, นำแสดงโดย Rock Hudson, Elizabeth Tayler และ James Dean ผู้ล่วงลับ

Read More