Stalker

Stalker (1979) : Andrei Tarkovsky ♥♥♥♥

Stalker ในบริบทของภาพยนตร์เรื่องนี้ คือผู้นำทางนักวิทยาศาสตร์ และนักเขียนนวนิยาย (ค้นหาความจริง vs. จินตนาการเพ้อฝัน) มุ่งสู่ Zone ดินแดนอันตรายที่บุคคลทั่วไปไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวข้องแว้ง โดยมีเป้าหมายคือ Room ห้องเล็กๆที่สามารถดลบันดาลได้ทุกสิ่งอย่าง

Read More
The Mirror

The Mirror (1975) : Andrei Tarkovsky ♥♥♥

ถืออะไรหนักไว้ให้ปล่อยวาง คิดอะไรปวดหัวให้ผ่อนออก วิธีดูหนังเรื่องนี้ให้เข้าใจต้องพยายามไม่คิดอะไร ใช้ร่างกายสัมผัสให้มันซึมซาบผ่านเข้าผิวหนัง เพราะเมื่อใดที่เริ่มคิด ก็จะหาคำตอบไม่ได้ เมื่อไม่มีคำตอบก็จะหงุดหงิด บอกแล้วนี่ไม่ใช่หนังที่ต้องคิด ลองปล่อยวางความหงุดหงิด ไม่ต้องคิดก็เข้าใจได้

Read More
Solaris

Solaris (1972) : Andrei Tarkovsky ♥♥♥♥♡

ความครุ่นคิดเห็นต่อยุคสมัยสงครามเย็นของปรมาจารย์ผู้กำกับ Andrei Tarkovsky สิ่งที่มนุษยชาติกำลังร้องเรียกโหยหา ไม่ใช่การแพร่ขยายอาณาเขตพรมแดนบนโลกหรือห้วงอวกาศ แต่คือ ‘กระจก’ สำหรับสะท้อนตัวตนเองออกมา

Read More