The Exterminating Angel

The Exterminating Angel (1962) : Luis Buñuel ♥♥♥♥

คนชนชั้นกลางกลุ่มหนึ่ง (Bourgeois) หลังจากร่วมรับประทานอาหารเย็น เพลิดเพลินกับความบันเทิงในห้องนั่งเล่น แต่ทว่าไม่มีใครสามารถเดินออกนอกห้องได้ คืนหนึ่งผ่านไป สัปดาห์ เดือน … ก็ไม่รู้เนิ่นนานเท่าไหร่ เพราะอะไร?

Read More