The Evil Dead 2

Evil Dead II (1987) : Sam Raimi ♥♥♥♥

นี่คือผลงาน Masterpiece ของผู้กำกับ Sam Raimi ภาคต่อกึ่ง remake ที่ดูเหมือนแนว Horror Comedy แต่ได้แปรสภาพเป็น Surrealist เพราะความเว่ออลังการของ Special Effect ทั้งหลาย, และภาพลักษณ์ของตัวละคร Bruce Campbell ในบท Ash นับแต่ภาคนี้ ได้รับยกย่องให้เป็น Superhero แห่งจักรวาลของหนัง Horror

Read More