Faces

Faces (1968) : John Cassavetes ♥♥♥♥

ภาพยนตร์ที่จะกระชาก’หน้ากาก’สังคมอเมริกัน เปิดเผยธาตุแท้ตัวตน ปลุกให้ตื่นจากความเพ้อใฝ่ฝัน เพราะโลกความจริงนั้นเต็มไปด้วยสิ่งอัปลักษณ์ หาได้งดงามสวยเลิศหรูเลยสักนิด!

Read More