Farewell my Concubine

Farewell My Concubine (1993)

หนังรางวัล Palme d’Or แห่ง Cannes เรื่องแรกและเรื่องเดียวของจีนแผ่นดินใหญ่ ชื่อไทยคือ “หลายแผ่นดิน แม้สิ้นใจ ก็ไม่ลืม” แต่ถ้าแปลตรงๆจากชื่อภาษาจีน จะได้ว่า “ฉู๋ปาอ๋องลาสนม” นี่คือหนังของจีนที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลกว่า เป็นหนึ่งในหนังจีนที่ดีที่สุด

Read More