2046

2046 (2004) Hong Kong : Wong Kar-Wai ♥♥♡

การเฝ้ามองคนที่อาศัยอยู่ในห้อง 2046 เปรียบเสมือนการสังเกตการณ์ รถไฟแห่งกาลเวลาที่ค่อยๆเคลื่อนผ่านไป มีสถานีปลายทางคือปี 2046 เป็นเวลาครบ 50 ปี ที่ฮ่องกงจะกลายเป็นดินแดนของจีนแผ่นดินใหญ่โดยสมบูรณ์

Read More
Chungking Express

Chungking Express (1994) Hong Kong : Wong Kar-wai ♥♥♥♥♥

นี่เป็นหนังเกี่ยวกับการเดินทาง ไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทาง, การที่คนส่วนใหญ่ดูหนังของ Wong Kar-wai ไม่เข้าใจ เพราะมัวแต่มองหาว่า เรื่องราวเริ่มต้นยังไง มีจุดจบยังไง แต่นี่เป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏขึ้นในหนังของเขาเลย กับคนที่มองเห็น จะพบว่า Chungking Express เป็นหนังที่มีความสวยงามมากๆ และนี่เป็นหนังเรื่องโปรดของผมด้วย

Read More