That Man from Rio

That Man from Rio (1964)  : Philippe de Broca ♥♥♥♥

จากความสำเร็จของ Dr. No (1962), Charade (1963) ได้ปลุกกระแสนิยมหนัง Action ที่มีความ Stylish ค่อนข้างสูง, That Man from Rio นำแสดงโดย Jean-Paul Belmondo จับพลัดจับพลู แอบขึ้นเครื่องบินจากฝรั่งเศส ไปลงกรุง Rio de Janeiro, Brazil หาทางช่วยเหลือแฟนสาวที่ถูกลักพาตัวจากกลุ่มนักโบราณคดี เพื่อค้นหาสมบัติอะไรไร้สาระสักอย่าง??

Read More

สิ่งเลื่องชื่อ/สัญลักษณ์ของเมืองท่า Rochefort ประกอบด้วยดอก Begonias, นักเขียนนวนิยาย Pierre Loti และภาพยนตร์ The Young Girls of Rochefort (1967) เมื่อตอนออกฉายได้กลายเป็นความภาคภูมิใจ ชุบชีวิตสถานที่แห่งนี้ให้ถือกำเนิดขึ้นใหม่ ปัจจุบันก็ยังคงตราฝังอยู่ในความทรงจำของใครต่อใคร

Read More