Good Morning

Good Morning (1959) Japanese : Yasujirō Ozu ♥♥♥♡

สวัสดี, อรุณสวัสดิ์, ขอบคุณ, พบกันใหม่ … มนุษย์พูดจาสื่อสารกันทำไม มีความสำคัญ จำเป็นตรงไหน หนังเรื่องนี้ของ Yasujirō Ozu อาจมีคำตอบ

Read More