smiles of a summer night

Smiles of a Summer Night (1955)  : Ingmar Bergman ♥♥♥♥

ถึงจะเป็นคนที่เต็มเปี่ยมด้วยศรัทธา เคร่งครัดศาสนา แต่ปรมาจารย์ผู้กำกับ Ingmar Bergman กลับเป็นเด็กเก็บกด มีความวุ่นวายกับผู้หญิงค่อนข้างมาก แต่งงานถึง 5 ครั้ง นี่ไม่รวมการเกี้ยวพาราสี เป็นชู้กับนักแสดงขาประจำทั้งหลายของเขาอีก, หนังเรื่องนี้มองได้คือกึ่งอัตชีวประวัติของผู้กำกับ แนวตลกชู้ (Adultery Comedy) และเป็นครั้งแรกที่ชื่อของ Bergman ได้กลายเป็นที่รู้จักทั่วโลก

Read More
Winter Light

Winter Light (1963) Swedish : Ingmar Bergman ♥♥♥

ถึง Ingmar Bergman จะบอกว่า Nattvardsgästerna เป็นหนังในกำกับที่ชื่นชอบที่สุด ตั้งคำถามกับ ‘การมีตัวตนของพระเจ้า’ แต่ผมก็อดสมเพชเวทนาไม่ได้ เพราะเขาไม่สามารถหาคำตอบนี้ได้

Read More
Through a Glass Darkly

Through a Glass Darkly (1961) Swedish : Ingmar Bergman ♥♥♥

หนัง Oscar สาขา Best Foreign Language Film ของผู้กำกับ Ingmar Bergman และการร่วมงานครั้งที่สองกับตากล้องคู่ใจ Sven Nykvist, ถ้าสมมติว่ามีคนหนึ่งในครอบครัว มองเห็น สัมผัสได้ถึงการมีตัวตนของพระเจ้า เราผู้มองไม่เห็นจะคิด รู้สึกต่อเธออย่างไร? มองเธอเป็นผู้มาไถ่ หรือผู้ป่วยจิตเภท

Read More
Fanny and Alexander

Fanny och Alexander (1982) : Ingmar Bergman ♥♥♥♥

(18/2/2018) โลกทั้งใบของผู้กำกับ Ingmar Bergman ได้ถูกบรรจุใส่ลงในภาพยนตร์เรื่องนี้ ผ่านมุมมองของเด็กหญิง-ชาย Fanny กับ Alexander พบเห็น เกิด-แก่-เจ็บ-ตาย, สุข-ทุกข์, ดี-ชั่ว, รวย-จน, คน-ผี (และปีศาจ) ด้วยคำถามทิ้งท้าย ชีวิตคืออะไร?, “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More
Wild Strawberries

Wild Strawberries (1957) : Ingmar Bergman ♥♥♥♡

(8/7/2017) เมื่อตัวเลขอายุเราเพิ่มขึ้น มักชอบมองย้อนกลับไปหวนระลึกถึงอดีตวันวาน เกิดอารมณ์คิดถึงโหยหา (Nostalgia) วาดฝันอยากกลับคืนสู่ห้วงเวลานั้นอีกครั้ง ทำในสิ่งยังไม่ได้ทำ แก้ไขความผิดพลาด เพื่อชีวิตวันนี้ที่อาจดีขึ้นกว่าเดิม, “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More
The Seventh Seal

The Seventh Seal (1957) : Ingmar Bergman ♥♥♥♥

(7/7/2017) ทั้งๆที่รู้ว่า ‘เกิด’แล้วก็ต้อง’ตาย’ แต่มนุษย์ทั้งหลายพยายามจะยืดยื้อ ต่อรองร้องขอชีวิตกับความตาย ทั้งๆที่ก็รู้เช่นกันว่า ไม่มีทางจะเอาชนะได้ แต่ถ้าระหว่างนั้นสามารถกระทำอะไรเสร็จสำเร็จสักอย่าง ก็ถือว่าคุ้มค่าเพียงพอแล้ว … หรือเปล่า?, “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More