Street Angel

Street Angel (1937) : Yuan Muzhi ♥♥♥♡

เซี่ยงไฮ้ จากเคยเป็นเพียงชุมชนบทเล็กๆ ทำการประมงหาปลา แต่หลังจากเกาะฮ่องกงถูกยึดครองโดยสหราชอาณาจักร ค่อยๆแปรสภาพสู่เมืองท่า มหานคร เชื่อมรอยต่อความเจริญโลกยุคใหม่ ผู้คนมากมายแห่อพยพเข้าไป การจะดิ้นรนเอาตัวรอดหาใช่เรื่องง่ายเลยสักนิด

Read More