Hiroshima mon amour

Hiroshima mon amour (1959) French : Alain Resnais ♥♥♥♥♡

เมื่อแทนตัวละครของ Emmanuelle Riva ด้วยประเทศฝรั่งเศส และ Eiji Okada คือประเทศญี่ปุ่น ภาพยนตร์เรื่องนี้จะเปรียบได้กับจดหมายรัก ที่เขียนบอกว่าเราจะไม่มีวันลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ Hiroshima เมื่อตอนสงครามโลกครั้งที่ 2

Read More