In the Mood for Love

In the Mood for Love (2000) Hong Kong : Wong Kar-Wai ♥♥♥♥♡

(19/12/2016) ในห้วงอารมณ์แห่งความรัก ชายหญิงมีความใกล้ชิดสนิทสนม ต้องการเป็นของกันและกัน แต่เพราะมีเส้นบางๆกีดกั้น ขัดขวางทางพวกเขาไว้ ใครคนหนึ่งจำต้องเดินจากไป, เมื่อเวลาเคลื่อนผ่าน หลงเหลือเพียงความทรงจำ กระซิบบอกซากโบราณสถาน ให้เก็บความลับนี้ไว้ชั่วนิรันดร์

Read More