Sahara

Sahara (1943)  : Zoltán Korda ♥♥♥♡

สร้างขึ้นในช่วงสงคราม (Wartime) ย่อมถูกมองว่าเป็นภาพยนตร์ชวนเชื่อ (Propaganda) นำแสดงโดย Humphrey Bogart รับบทจ่าทหารประจำรถถัง ขับหาโอเอซิสกลางทะเลทราย Sahara แต่เมื่อทหารเยอรมันก็ต้องการน้ำดื่มเช่นกัน การต่อสู้แย่งชิงจึงเริ่มต้นเกิดขึ้น

Read More