Unbroken

Unbroken (2014) hollywood : Angelina Jolie ♥♥

(mini Review) ดัดแปลงจากชีวประวัติเรื่องจริงของ Louis Zamperini ร้อยตรีจ่าอากาศประจำกองทัพอากาศสหรัฐฯ เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 2 สู้กับญี่ปุ่น ก่อนหน้านี้เขาเป็นนักกีฬาวิ่ง 5,000 เมตร เข้าร่วมแข่งขัน 1936 Berlin Summer Olympics แม้จะจบอันดับ 8 แต่ได้สร้างสถิติวิ่งรอบสุดท้ายเร็วที่สุดในโลก, ถ้าหนังได้ผู้กำกับที่มีวิสัยทัศน์กว่านี้ น่าจะทำออกมาได้ดีกว่ามาก

Read More