Terms of Endearment

Terms of Endearment (1983) : James L. Brooks ♥♥♥♥

เพราะมนุษย์ประสบพบความสุข-ทุกข์ ดีใจ-เศร้าโศก หัวเราะ-ร้องไห้ เกิด-แก่-เจ็บ-ตาย เราจึงควรสร้างข้อตกลงการใช้ชีวิต แสดงออกด้วยมิตรไมตรี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตาปราณี และมอบความรักภักดีต่อกัน, คว้า 5 รางวัล Oscar รวมถึงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปี “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More

Broadcast News (1987)  : James L. Brooks ♥♥♥♥♡

หลังจากที่ Network (1976) ตีแผ่เสียดสีเบื้องหลังวงการโทรทัศน์อย่างเสียๆหายๆ Broadcast News (1987) นำเสนอในสิ่งตรงกันข้าม ความ ‘romance’ ของอาชีพนักข่าว คนเบื้องหลัง และการเร่งทำงานให้เสร็จทัน Deadline, เข้าชิง Oscar ถึง 7 สาขา แม้ไม่ได้รางวัลอะไร แต่นักแสดงนำ Holly Hunter ก็คว้า Silver Bear: Best Actress จากเทศกาลหนังเมือง Berlin, “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More