The Exorcism of Emily Rose

The Exorcism of Emily Rose (2005)  : Scott Derrickson ♥♥♥♡

เรื่องราวการไล่ผีออกจากร่างของหญิงสาว Emily Rose ถ้ามันเป็นผลสำเร็จคงไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ความตายของเธอได้ถูกสังคมวิพากย์และพยายามใช้กฎหมายของมนุษย์เป็นสิ่งตัดสิน แต่มันถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือ?

Read More