Driving Miss Daisy

Driving Miss Daisy (1989) : Bruce Beresford ♥♥♥♡

“When Driving Miss Motherf—ing Daisy won Best Picture, that hurt!” ผู้กำกับ Spike Lee กล่าวถึงชัยชนะของ Driving Miss Daisy มองเป็นความอัปยศของสถาบัน Academy ซึ่งกาลเวลาแทบไม่มีใครจดจำภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเรื่องนี้สักเท่าไหร่

Read More

The Birds (1963)  : Alfred Hitchcock ♥♥♥♥♡

การโจมตีของนก มันอาจไม่มีเหตุผลทางกายภาพอะไรรองรับ แต่มีลักษณะเหมือนการสะท้อนความรู้สึกบางอย่างออกมาจากจิตใจของตัวละคร, นี่คือผลงาน Masterpiece เรื่องสุดท้ายของ Alfred Hitchcock ที่จะสร้างความหวาดหวั่น สะพรึงกลัวด้วย Special Effect ที่มีความคลาสสิกเหนือกาลเวลา

Read More