Atonement

Atonement (2007) : Joe Wright ♥♥♥♥♡

จินตนาการเพ้อไปไกลของเด็กหญิงสาว ทำให้สองคนรักพลัดพรากจาก กลายเป็นตราบาปฝังลึกในจิตใจ อยากจะขอขมาลาโทษแต่ขลาดเขลาจนสูญเสียสิ้นโอกาส วิธีการเดียวที่หลงเหลือทำได้ คือเขียนนิยายวาดฝันให้พวกเขาได้ครองคู่อยู่ร่วมกัน, “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More