Ninja Scroll

Ninja Scroll (1993)  : Yoshiaki Kawajiri ♥♥♥♥

หนึ่งในสามภาพยนตร์อนิเมชั่น ที่พลิกโฉมหน้าวงการไปโดยสิ้นเชิง, เรื่องราวของนินจาพเนจร บังเอิญเข้าไปพัวพันกับเบื้องหลังการแก่งแย่งชิงอำนาจการปกครอง ทำให้ต้องต่อสู้กับอัฎฐอสูร (Eight Devils of Kimon) ที่เป็นตัวแทนด้านมืด กิเลสตัณหาราคะ ความชั่วร้ายของมนุษย์

Read More