Ordinary People

Ordinary People (1980) hollywood : Robert Redford ♥♥♥♥♡

หนังเรื่องนี้หาได้มีความธรรมดาแม้แต่น้อย ผลงานกำกับเรื่องแรกของ Robert Redford ที่เข้าชิง Oscar 6 สาขา ได้มา 4 รวมถึง Best Picture และ Best Director, เรื่องราวเชิงจิตวิทยาเกี่ยวกับครอบครัวที่เสียลูกชายคนโตไป พวกเขาจะรับมือแก้ปัญหายังไงกับความสูญเสียครั้งนี้, หนังเรื่องนี้ “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More