Three Colours: Blue

หลังโศกนาฎกรรมบังเกิดขึ้นกับครอบครัว Juliette Binoche พยายามละทอดทิ้งทุกสิ่งอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่ง ‘เสรีภาพ’ แต่หลังจากใช้ชีวิตเพียงลำพังอยู่สักพักก็ตระหนักว่า ไม่มีทางที่มนุษย์จะอาศัยอยู่ตัวคนเดียว ต้องแสวงหาใครสักคนแม้ต้องอดรนทนต่อความขื่นขม เพื่อแลกกับอุดมคติชาวตะวันตกที่เรียกว่าความรัก

Read More
Caché

Caché (2005) : Michael Haneke ♥♥♥♥

บางสิ่งอย่างที่ถูกปกปิดบังซ่อนเร้น เมื่อได้รับการเปิดโปง/เผยแพร่ข้อเท็จจริง ย่อมสร้างความตื่นตระหนกหวาดสะพรึงกลัวให้กับทุกผู้พบเห็น อาจแสดงออกด้วยปฏิกิริยาต่อต้าน หรือถึงขั้นยินยอมรับให้อภัยกันไม่ได้เลยทีเดียว, “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More