La La Land

La La Land (2016) hollywood : Damien Chazelle ♥♥♥♥♡

นครดารา เป็นหนังที่ให้ความรู้สึกหวนระลึก เคารพ คารวะอดีตที่สิ้นสลายไปแล้วของยุคหนังเพลง เฉกเช่นเดียวกับตอน The Artist (2011) ทำเพื่อคารวะหนังเงียบ, ขณะเดียวกัน La La Land ก็มีสิ่งที่สามารถก้าวข้ามผ่านหนังเพลงยุคก่อน ไปยืนอยู่ตำแหน่งเกือบสูงที่สุดได้

Read More