The Mission

The Mission (1986) : Roland Joffé ♥♥

เรื่องราวของ Missionary คณะ Jesuit เดินทางเข้าไปเผยแพร่ศาสนายังทวีปอเมริกาใต้ ให้กับชนเผ่าพื้นเมืองแห่ง Amazon แต่พอศรัทธาเริ่มบังเกิด กลับถูกสั่งให้ล้มเลิกภารกิจ นี่นะหรือลัทธิอาณานิคม, น่าจะเป็นภาพยนตร์รางวัล Palme d’Or ยอดแย่ที่สุด

Read More

Schindler’s List (1993) : Steven Spielberg ♥♥♥♥

Oskar Schindler จากชายที่สนแต่ธุรกิจเงินทอง แสวงหาผลประโยชน์จากเชลยสงครามชาวยิวในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้น ภาพยนตร์ Masterpiece ของ Steven Spielberg เรื่องนี้ก็ไม่ได้พยายามชี้แจงแถลงไข แต่ทำให้เขาตัดสินใจ ‘โกง Hitler’ ให้ได้มากที่สุด, “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More
Silence

Silence (2016)  : Martin Scorsese ♥♥♥

นี่อาจคือ passion โปรเจคของ Martin Scorsese ต่อการพิสูจน์ศรัทธา และความเชื่อในพระเจ้า แต่แท้จริงแล้วตัวเขาก็ดั่งตัวละคร Missionary ทั้งหลายในหนัง ไม่สนใจที่จะเปิดรับแนวคิด เรียนรู้วัฒนธรรม ศึกษาศาสนาของต่างชาติแม้แต่น้อย

Read More