The Third Murder

The Third Murder (2017) : Hirokazu Kore-eda ♥♥♥♡

ความตายของคนหนึ่งสามารถมอบอิสรภาพให้กับอีกคนหนึ่ง แต่การจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้จำต้องมีบุคคลที่สามเป็นผู้ตัดสิน สมควรให้ได้รับการช่วยเหลือหรือปฏิเสธต่อต้าน, นี่ไม่ใช่แค่หนังอาชญากรรม Legal Thriller หรือ Courtroom Drama มองลึกลงไปจะพบเห็นลายเซ็นต์ของผู้กำกับ Kore-eda มนุษย์เกิดมาทำไม? อะไรคือเป้าหมายปลายทาง? สิ่งสำคัญสุดอยู่ที่การกระทำหรือความตั้งใจ?

Read More